Verovapaat korvaukset

 

Vartiointialan työehtosopimuksen 40 §:n mukaan päivärahan, ruokarahan ja kilometrikorvausten osalta noudatetaan kulloinkin voimassaolevia verohallituksen hyväksymiä verovapaiden korvausten enimmäismääriä.

Verovapaat korvaukset 2018 verottajan sivulta

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.