Perustutkinto

 

Turvallisuusalan perustutkinto on nuorten ammattikoulutusjärjestelmään kuuluva tutkinto, jossa edellytetään tiettyjen opintopisteitten suorittamista.

Perustutkinto on mahdollista suorittaa myös näyttökokeena, mutta silloin jatko-opintokelpoisuus on vain oman alan ammattikorkeakouluun, kun se nuorten tutkintona suoritettuna antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.