Turvallisuusalan työehtosopimusneuvotteluissa on saatu aikaan neuvottelutulos. Vartijoiden sopimusalatoimikunta käsitteli neuvottelutulosta tänään kokouksessaan ja hyväksyi sen.

Neuvottelutulos lähtee seuraavaksi PAMin ja PALTA:n hallintojen käsiteltäväksi. Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan, kun liittojen hallinnot ovat saaneet asian käsittelyn valmiiksi.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.