Erikoisammattitutkinto (TVEAT)

 

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT) kuuluu Opetushallituksen alaiseen aikuiskoulutusjärjestelmään, jossa tutkinto voidaan suorittaa ammattitaidon hankkimistavasta riippumatta.

Valmistavaa koulutusta ei ole määritelty opintoviikkoina.

TVEAT  ei yksin anna jatko-opintokelpoisuutta, mutta yhdessä minkä tahansa perustutkinnon tai ammattitutkinnon kanssa antaa yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

*  *  *

Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava seuraavat tutkinnon pakolliset osat:

  • Turvallisuussuunnittelu
  • Turvallisuuslainsäädäntö

ja kolme osaa seuraavista

  • Vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet
  • Turvallisuusjohtaminen
  • Turvallisuustekniikka
  • Tietoturvallisuus
  • Kansainvälinen turvallisuustoiminta
  • Yrittäjyys

Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevat koulutusvaatimukset on määritelty vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan ja vartijan koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (780/2002) 1 §:ssä. Kyseisen pykälän mukaan vastaavan hoitajan koulutus koostuu turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon sisältyvästä kolmen osan laajuisesta opetuskokonaisuudesta. Nämä erikoisammattitutkinnon osat ovat turvallisuuslainsäädäntö, vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet ja yksi vapaavalintainen tutkinnon osa. Henkilö voidaan hyväksyä vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n perusteella, jos hän on suorittanut hyväksytysti edellä mainitun koulutuksen sekä täyttää muut lainsäädännössä hänelle asetetut edellytykset.”

Tutkinnon perusteet kokonaisuudessaan

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.