Ammattitutkinto (VAT)

 

Vartijan ammattitutkinto (VAT) kuuluu Opetushallituksen alaiseen aikuiskoulutusjärjestelmään, jossa tutkinto voidaan suorittaa ammattitaidon hankkimistavasta riippumatta.

Valmistavaa koulutusta ei ole määritelty opintoviikkoina.

VAT antaa suoraan jatko-opintokelpoisuuden oman alan ammattikorkeakouluun, mutta muihin ammattikorkeakouluihin vasta, kun on tutkinnon jälkeen hankittua työkokemusta vastaavalta alalta 3 vuotta.

*  *  *

Vartijan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen saa, kun suorittaa hyväksytysti seuraavat pakolliset osat:
 • vartijan työn perusteet
 • vartijan peruskurssi
 • vartiointitoiminta turvallisuusalalla
 • pelastustoiminta
 • turvallisuustekniikka
 • uhkatilanteiden hallinta

sekä vähintään kaksi seuraavista valinnaisista osista:

 • vastaanottopalvelu
 • paikallisvartiointi
 • piirivartiointi ja hälytystehtävät
 • myymäläturvallisuus
 • järjestyksenvalvonta
 • kuljetusturvallisuus
 • henkilöturvallisuus
 • turvatarkastus
 • sammutusmies
 • yrittäjyys

Tutkintojen perusteet kokonaisuudessaan 

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.