Viranomaisten määräykset

 

Yksityistä turvallisuusalaa ja sen pakollista koulutusta säätelevät laki ja asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista ja Sisäasiainministeriön määräykset. Vartijan vähimmäiskoulutus on osa vartijan ammattitutkintoa (VAT) ja vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan  tutkinto on osa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoa (TVEAT) jotka molemmat kuuluvat Opetushallinnon alaiseen yleiseen koulutusjärjestelmään.

Vartijaksi vartiointiliikkeeseen ei voi päästä edes lomasijaiseksi tai harjoittelijaksi, ennen kuin on istunut 40 tunnin koulutuksen vartiointityön perusteista (VTP) ja suorittanut siihen liittyvän kirjallisen kokeen hyväksytysti, jolloin voi anoa paikallispoliisilta väliaikaisen vartijan vartijakorttia. Väliaikainen vartija saa työskennellä enintään 4 kuukautta kalenterivuodessa esimerkiksi lomasijaisena.

Varsinaisen vartijakortin voi saada kun on edellisen lisäksi suorittanut hyväksytysti 60 tunnin vartijan peruskurssin (VPK). Kumpaakaan korttia ei saa pelkällä teoriaosaamisella, vaan poliisi tarkistaa myös hakijan luotettavuuden viranomaisen rekistereihin kertyneistä tiedoista.

Vartiointiliikkeen ns vastaavan hoitajan lupaa ei saa, ellei ole suorittanut tiettyjä osia turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta (TVEAT). Lisäksi testataan kirjallisesti edellämainittujen ns vartijakorttikurssien oppimäärän osaaminen, mutta ilman velvollisuutta istua kurssilla. Luonnollisesti poliisi tarkistaa taustan myös vastaavan hoitajan lupaa hakevilta.

VAT ja TVEAT ovat toisen asteen aikuiskoulutusta. Lisäksi on olemassa turvallisuusalan perustutkinto, jonka voi suorittaa nuorten ammattikoulutuksena tai näyttötutkintona.

Turvallisuusalan korkea-asteen koulutusta järjestää Laurea-ammattikorkeakoulu. Tutkinnon nimi on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto ja tutkintonimike tradenomi.

Yleisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelta Sisäministeriö on antanut erillisiä määräyksiä vartijan voimankäyttökoulutuksesta, voimankäyttökouluttajan koulutuksesta, järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja vartiointitehtävissä käytettävän koiran testaamisesta.

Yksityisellä turvallisuusalalla on siis kolmenlaista koulutusta:

  • Opetushallinnon alaiseen yleiseen koulutusjärjestelmään kuuluvia osia, joita Sisäministeriö edellyttää kaikilta tietyissä tehtävissä toimivilta
  • yleiseen koulutusjärjestelmään kuuluvia osia,  jotka eivät lakisääteisesti ole pakollisia
  • yleiseen koulutusjärjestelmään kuulumattomia kursseja, jotka SM:n määräysten perusteella ovat pakollisia tietyissä tehtävissä.

 - es -

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.