Verovapaat korvaukset

 

Vartiointialan työehtosopimuksen 40 §:n mukaan päivärahan, ruokarahan ja kilometrikorvausten osalta noudatetaan kulloinkin voimassaolevia verohallituksen hyväksymiä verovapaiden korvausten enimmäismääriä.

Verovapaat korvaukset 2011 verottajan sivulla

Verovapaat korvaukset 2010 verottajan sivulla.

Verovapaat korvaukset 2009 verottajan sivulla.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.