Securitaksen pääkaupunkiseudun piirivartioinnin työntekijät marssivat viime yönä puolenyön aikaan ulos työpaikaltaan. Piirivartijoiden ulosmarssin syyksi kerrottiin työolosuhteisiin liittyvät epäkohdat.
Piirien työaikaa vähennetään, mutta työtehtävien määrä pysyy samana.

Securitaksen pääluottamusmies Kalle Kyröhonka kommentoi ulosmarssia tänä aamuna Turvalle puhelimitse.
Vartijamme tahtoisivat tehdä työnsä huolella ja hyvin, mutta tällä hetkellä työtahti on usein sellainen, että laadusta joudutaan tinkimään. Tämä aiheuttaa kuormitusta paitsi fyysisesti niin myös henkisesti.
Tunnolliset työntekijät eivät tahdo tehdä työtään hutiloiden, mutta käytännössä heidät on kuitenkin nykyään pakotettu siihen.

Piirivartijat toivoivat ulosmarssin herättävän keskustelua työoloistaan, jotta esille nousseet ongelmat saataisiin korjattua ja työtaakkaa kohtuullistettua.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.