652 Muutoksia osaston hallituksessa


Nuorisovastaava Marjut Pihonen-Randla on vuoden loppuun saakka estynyt hoitamaan tehtäviään osaston hallituksessa työtehtävien vuoksi. Hänen tehtävänsä on jaettu hallituksen sisällä.

Varapuheenjohtaja Markku Sojakka luopuu tehtävästään ja paikastaan osaston hallituksessa.
Asiasta lisää Turvan nettisivuilla ja asiasta voi keskustella mm. Turvan facebookissa

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.