Turva oli tänään edustettuna useamman luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun voimin, Hki-Vantaa lentoasemalla järjestetyssä luottisten ja ts-väen tapaamisessa. Koolle kutsujana toimi PAM ry ja IAU. Paikalle oli kutsuttu kaikkien lentoasemalla toimivien yritysten pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Kokoontumisen tarkoitus oli parantaa yhteistyötä ja rakentaa kontaktiverkosto, jonka voimin voimme jatkossa tehdä edunvalvonta työtä entistäkin tehokkaammin ja saada tähän tarvittaessa myös tukea jopa yli liitto- ja toimialarajojen. Käydyissä keskusteluissa kävi monessa kohtaa ilmi, että vaikka tekisimmekin aivan erilaisia töitä niin yhteisellä työpaikalla toimittaessa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Näin ollen yhteistyön lisäämistä pidettiin erinomaisena ideana ja ehdottoman tarpeellisena.

Läsnä olleet Turvapuolta edustaneet pääluottamusmiehet kommentoivat käytyjä keskusteluja seuraavasti.

 

Lentoasema on sellainen työpaikka joka on ihan oma maailmansa jonne vain päätyy ja jää pitkäksi aikaa… kyseessä on ihan omanlainen hyvä yhteisö, joka lentoasemalla työntekijöiden kesken on. 
Ongelmia syntyy kun firmojen vaihtuvuus ja muutos tahti on kova ja työntekijät elää päivästä päivään kilpailutuksien keskellä. Työehtojen heikentäminen on jatkuvasti tapetilla ja firmoilla on kova kisa kuka saisi sen extra edun kilpailijoihin nähden.
Painetta työehtojen heikentämiseen on jatkuvasti ja on yhdessä pyrittävä siihen ettei siihen  taivuta
-Marjut Pihonen-Randla, SOL Turvapalveluiden pääluottamusmies

Lentokenttällä työskentelevät erialojen ammattilaiset kokevat Helsinki Vantaan olevan yhteinen työpaikka jossa on monia eri yrityksiä. Jos yksi yritys ”kieroilee” harrastamalla esim. luovaa tes-tulkintaa, satuttaa se myös muita koska työpaikka on yhteinen.
-Kalle Kyröhonka, Securitas Oy pääluottamusmies

Tulevaisuudessa yhteistyötä on lisättävä ja vahvitettava entistä enemmän. Näen asian positiivisena kaikkien osalta.
-Marko Kauko ISS Turvapalveluiden pääluottamusmies

Myös muiden alojen henkilöstöedustajat olivat samoilla linjoilla ja uskomme, että nyt kun keskusteluyhteys on avattu ja seuraavaa tapaamistakin jo suunniteltu tulee yhteistyö jatkossa olemaan tehokkaampaa ja tiedonkulku puolin ja toisin merkittävästi parempaa. Turvan edustajina me odotamme jo innolla tulevan yhteistyön avaamia mahdollisuuksia ja yhteisten asioiden eteenpäin viemistä isona yhtenäisenä rintamana.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.