666 osaston kevätkokous 2019


666 Osaston kevätkokous 2019

Turvallisuusalan arvokäsittelijöiden sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 16.3.2019 kello 18.00 alkaen osoitteessa Hatanpään valtatie 18, Tampere. Kokouksen jälkeen mahdollisuus saunoa.

Osasto tarjoaa syötävää ja virvokkeita.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.