Lakiuudistus


Lakiuudistus

Turva on saanut sisäministeriöltä lausuntopyynnön uutta turvallisuusalan lakia koskien.

Aiheeseen liittyvät materiaalit löytyy sisäministeriön sivuilta  http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/yksityinen_turvallisuusala

Rakentavat kommentit on todella tervetulleita, jotta lausunto voidaan laatia. Kommentteja voi lähettää suoraan Turvan puheenjohtajalle markku.sojakka@turvallisuusala.fi tai osaston sähköpostiin 652@turvallisuusala.fi. Asia käsitellään Turvan hallituksessa 6.3.2015

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.