652 Mielenilmaus PAM


Jokaisella pamilaisella oikeus osallistua poliittiseen mielenilmaukseen

"Työnantajilla ei ole oikeutta kieltää työntekijöitään osallistumasta poliittiseen mielenilmaukseen työajalla. Työnantajalla on oikeus pidättää poissaolon ajalta palkka, mutta mihinkään rangaistustoimiin ei työnantaja saa ryhtyä. Päätösvalta osallistumisesta mielenilmaukseen on jokaisella pamilaisella itsellään."

Koko uutinen löytyy PAM:in nettisivulta https://www.pam.fi/uutiset/2018/01/jokaisella-pamilaisella-oikeus-osallistua-poliittiseen-mielenilmaukseen.html

 

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.